سرند ویبراتوری (ارتعاش)

ساختمان مستحکم با مقاومت بالا و طبقه های ساخته شده از لوله و مانیسمان برای جلوگیری از شکست طبقه ها بدنه های ساخته شده از ورق های بدون درز جوش شفت سرند از فولاد آلیاژی تنظيم دامنه ارتعاش نصب و تعویض سریع و آسان توری به علت رعایت استاندارد – فاصله مابین طبقات سیستم انتقال قدرت بصورت گاردونی سرندهای این شرکت احتیاج به سرویس فوق العاده ندارد و فقط بعد از استفاده محل گریس خورها باید گریس کاری شود.

Vibration Sieve

Firm structure with high resistance, with compartments made of mannesmann pipes to prevent the compartments from breaking. Bodies made of sheets without welding joints. Sieve shaft made of alloy steel. Adjusting vibration domain. Fast and easy installation and replacement of the mesh due to considering standard distance between the compartments. Gardon system for power supply. The sieves made in this company do not need any extraordinary maintenance service, only the grease spots need to be lubricated after being used

مزایای سنگ شکن سرند

نکات مثبت
ساختمان مستحکم با مقاومت بالا
بدنه های ساخته شده از ورق های بدون درز جوش شفت.
دامنه ارتعاش نصب و تعویض سریع و آسان توری
نکات قابل توجه
احتیاج به سرویس فوق العاده ندارد و فقط بعد از استفاده محل گریس خورها باید گریس کاری شود.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.